Jūsų geri darbai džiugina mūsų širdis...

 

Agnės mamytė Daiva- pasirūpino balandžio mėn. maitinimu, t.y. finansų surinkimu ir atsiskaitymu su valgykla


Evelinos mamytė Galina - dovanojo kopijavimo popieriaus rinkinį


 

Marijos močiutė Eleonora- numezgė 6 mėlynos ir 6 geltonos spalvos kepurėles, skirtas Edward de Bono mąstymo metodui

Solėjos mamytė Sonata- parūpino klasei trūkstamas higienos ir kanceliarines priemones

Agnės mamytė Daiva- pasirūpino gegužės mėn. maitinimu, t.y. finansų surinkimu ir atsiskaitymu su valgykla


Solėjos mamytė Sonata - nupirko saldainių kelionei į Klaipėdą (saldžiųjų drugelių gamybai)

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23