Džiaugiuosi, kad visada esate šalia, kai to labiausiai reikia

Roko mamytei Natalijai- už kopijavimui bei mitybos piramidės metodinei medžiagai skirtų pinigų paruošimą ir jų perdavimą

 

Paulos mamytei Andželai- už dovanotą stalinį kalendorių

Visiems vaikučiams ir jų Tėveliams- už nuoširdų dėmesį, gėles bei saldžias staigmenas gimtadienio proga

 

Solėjos mamytei Sonatai- už pagalbą dėl informacijos perdavimo

Agnės tėveliams - už dalomosios medžiagos, skirtos "Išmaniųjų peliukų" būreliui kopijavimą ir susegimą


Aido mamytei Giedrei- už Euro knygos kopijavimą 

Gedimino tėveliui Gintarui- už užklasinio skaitymo lapo maketavimą ir kopijų paruošimą

 

Manto mamytei Snieguolei- už kelionės į Seimą nuotraukų patalpinimą klasės svetainėje

Gedimino tėveliui Gintarui- už sumaketuotus raiškiojo skaitymo diplomus ir paruoštas spalvotas jų kopijas


Agnės mamytei Daivai - už pagalbą dėl vasario mėn. maitinimo (finansų rinkimą ir atsiskaitymą su valgykla)

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23