Visi kartu mes - jėga !!! 

Jokūbo mamytė Loreta-paruošė matematikos kontrolinių darbų kopijas

 

Igniaus mamytė Inga- paruošė lietuvių kalbos veiksmažodžio laikų taisyklių kopijas

 

Justino tėvelis Andrius- surinko Word'u lietuvių kalbos testo medžiagą

 

Roko tėvelis Tomas ir Mykolo tėvelis Petras- pristatė trečiokams savo profesijas, papasakojo apie savo darbo specifiką, šiltai bendravo su mokiniais, kantriai ir išsamiai atsakė į jų klausimus

 

Luko mamytė Agnė, Marijos mamytė Aušra, Agnės mamytė Daiva, Justino tėvelis Andrius, Aido mamytė Giedrė- paruošė šaunias, informatyvias pateiktis apie savo profesijas

 

Marijaus mamytė Žydra- iškirpo ir ornamentais dekoravo "Sveikatos" ąsotį

 

Roko mamytė Natalija- nupirko trūkstamas higienos priemones

 

Paulos mamytė Andžela ir Aido mamytė Giedrė- dovanojo kopijavimo popieriaus ir įmaučių rinkinius

 

Justino tėtis Andrius- pagelbėjo dėl kūrybinio rašymo dalomosios medžiagos kopijų 

 

Marijos mamytė Aušra- paruošė A3 formato spalvotus, laminuotus "Mąstymo žemėlapius" (8 vnt.)

 

Jokūbo mamytė Loreta- parengė dainelės kopijas

 

Luko mamytė Agnė- sukomponavo patiekalus "Sveikų patiekalų" mugėje


Agnės mamytė Daiva- surinko finansus už maitinimą kovo mėn.  ir atsiskaitė su valgykla

 

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23