Mieli Tėveliai,

 

Nuoširdžiai dėkoju, kad nepaliekate manęs vienos:

- organizuojant šventinius renginius,

vykdant projektinius darbus,

- tvarkant klasės einamuosius reikalus,

- sprendžiant svarbius klausimus, 

- papildant trūkstamas kanceliarines ir higienos priemonių atsargas,

- talkinant metodinės ir dalomosios medžiagos kopijavime

ir t.t.

 

Juk mokinių esminių vertybių bei dalykinių kompetencijų tobulinimas yra bendras tėvų ir mokyklos rūpestis.

 

Tik pagarbus ir geranoriškas mūsų bendradarbiavimas bei pasidalytoji lyderystė

pavers mokymosi procesą bei popamokinius renginius įspūdingais

ir ilgam išliks mažųjų genijų širdyse...

 

Tikiu, kad žinote, jog "imant prisipildo rieškučios, o duodant- širdis." (Margaret Semann) 

  

Nuoširdžiai-

Klasės auklėtoja 

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23