Testas „Mano vidinis pasaulis"

Klausimai:

1. Su kažkuo einate per mišką. Kas tas žmogus?

2. Vaikščiojate po mišką ir matote gyvūną. Koks tai gyvūnas?

3. Kas įvyksta po to, kai susitinka jūsų ir gyvūno akys?

4. Einate vis giliau į mišką ir prieš save matote laukymę. Joje stovi jūsų svajonių namas. Aprašykite, kokio jis dydžio.

5. Ar aplink jį yra tvora?

6. Įeinate į namą ir einate į valgomąjį. Matote pietų stalą. Ką matote ant jo ir aplink jį?

7. Išeinate per galines duris ir prieš save ant žolės matote stiklinę ar puodelį. Iš ko padarytas tas indas?

8. Ką tu su juo padarote?

9. Einate iki laukymės, kurioje stovi namas, galo. Ten yra vandens telkinys. Koks tai vandens telkinys?

10. Kaip ketinate įveikti vandenį, kad galėtumėte eiti toliau?

Atsakymai į klausimus atspindi jūsų vertybes ir idealus. Štai kaip reikia juos analizuoti:

1. Žmogus, su kuriuo einate – tai svarbiausias žmogus jūsų gyvenime.

2. Įsivaizduojamo gyvūno dydis iš tiesų yra jūsų vidinių problemų dydis. Kuo didesnis gyvūnas, tuo sunkiau jums gyventi.

3. Tai, kaip reaguojate į netikėtą susitikimą miške – jums būdingiausias problemų sprendimo būdas (agresyvus, pasyvus).

4. Jūsų svajonių namo dydis – jūsų ambicijų dydis. Jeigu namas itin didelis – gali būti, kad pernelyg dideli jūsų lūkesčiai iš gyvenimo.

5. Tvoros nebuvimas rodo, kad esate atviras ir vidumi laisvas žmogus. Jeigu tvora yra – jūs saugote asmeninę erdvę ir to paties tikitės iš kitų.

6. Jeigu ant stalo ar šalia jo nėra maisto, gėlių ar žmonių – vadinasi, jūs greičiausiai esate labai giliai nelaimingas žmogus.

7. Medžiagos, iš kurios pagamintas indas, tvirtumas ir ilgaamžiškumas atspindi tai, kiek tvirti, jūsų suvokimu, yra jūsų šeimos santykiai. Tai vienkartinė plastikinė ar popierinė stiklinaitė? Stiklas? Greičiausiai jūs nerimaujate dėl savo šeimos ateities. Jeigu indas metalinis ar porcelianinis – vadinasi, jums nerimauti nėra ko.

8. Jūsų poelgis apibūdina jūsų santykį su žmogumi iš klausimo nr. 1.

9. Vandens telkinio dydis – tai jūsų seksualinio apetito dydis.

10. Kuo „šlapesnį“ persikėlimo per vandenį būdą pasirinksite, tuo didesnę reikšmę jūsų gyvenime turi seksas.

Stroopo efektas

Užduotis: pasakykite garsiai spalvą, kuria užrašytas žodis, tarkite žodžius vieną po kito. Kadangi norisi ištarti ir spalvas reiškiančius žodžius, kyla konfliktas tarp vaizdinio spalvos suvokimo ir žodžio reikšmės. Tai ir vadinama Stroopo efektu.

Ši lentelė gali būti naudojama kaip mūsų vaikų smegenis tonizuojanti, mankštinanti priemonė, skatinanti kūrybinį mąstymą. Šis pratimas gerina bet kokio skaitomo teksto įsisąmoninimą.

Dviejų smegenyse esančių sistemų susikirtimas, skaitymo ir spalvų atpažinimo, ugdo ir stiprina mūsų dėmesį, kuria naujas neuronų jungtis reikalingas šiai užduočiai spręsti. Tačiau, kad smegenys prie šio pratimo nepriprastų, rekomenduojama jį atlikti 1-3 kartus per savaitę, ne dažniau.

Kokie mano IQ testo rezultatai?         Loginis intelektas.           

1. Testas yra skirtas asmens intelektiniams gebėjimams įvertinti bei loginio intelekto koeficientui (IQ) nustatyti.
2. Internetinis testavimas negali pakeisti individualaus psichologinio įvertinimo atliekamo kompetentingų specialistų (sertifikuotų psichologų). Internetu atliekamo testavimo rezultatus gali iškreipti šalutiniai kintamieji: jūsų nuovargis, aplinkos triukšmas, nenumatyti trukdžiai ir pan., todėl į testo rezultatus reikėtų žvelgti kaip į preliminarius.
3. Asmens testo rezultatai gali keistis laike dėl atnaujinamų statistinių normų.
4. Testo rezultatai nebūtinai turi atitikti kitų panašaus pobūdžio testų rezultatus dėl naudojamų skirtingų vertinimo metodikų ir / arba skirtingų statistinių normų.

Atlikti testą galite čia:

Testo sukūrimo metodologija


Kaip per 15 minučių nustatyti jūsų gyvenimo tikslą?

Šio pratimo atlikimui prireiks 15 min., trijų švaraus popieriaus lapų, laikrodžio ir rašiklio.

Pirmas klausimas apie gyvenimo tikslus
Paimkite pirmąjį popieriaus lapą ir užrašykite jo viršuje: “Kokie mano gyvenimo tikslai?”
Gyvenimo tikslai, tai, kitaip tariant, tos užduotys ir siekiai kuriuos sau keliate dabarties metu.

Skirkite tam 2 minutes, surašykite viską kas ateina į galvą. Stenkitės tai padaryti glaustai, pasitelkdami apibendrinančias frazes ir žodžius, venkite smulkmenų, pamėginkite aprėpti kiek įmanoma daugiau jūsų veiklos ir interesų sferų. Rašykite viską, išlaisvinkite savo vaizduotę, atidėję bet kokį analizavimą ir kritinius vertinimus į šoną.

Praėjus dviems minutėms, skirkite sau papildomai dar 2 min. ir persižiūrėkite sąrašą, ar tikrai viską surašėte, ar nepraleidote ko svarbaus. Jei įdėmiau pažvelgsite į dabartinį savo gyvenimo būdą, tai gali padėti papildyti tikslus. Pvz., jei skaitote knygas pakeliui į darbą, tai galbūt turite neįsisąmonintą tikslą papildyti savo išsilavinimą ir panašiai.

Antras klausimas apie gyvenimo tikslus
Pirmame lape apie gyvenimo tikslus greičiausiai bus paskubomis surašyti tokie žodžiai kaip “laimė”, “sėkmė”, “turtas”, “meilė” ir t.t. Bet kokiu atveju, atskymai į šį klausimą jau savaime padeda žymiai aiškiau pamatyti savo gyvenimo tikslus.

Paimkite antrą popieriaus lapą ir užrašykite jo viršuje: “Kaip aš norėčiau nugyventi sekančius 3 metus?”

Skirkite ir šiai užduočiai 2 minutes. Sudarykite savo atsakymų sąrašą. Tada dar 2 min. analizei, patikslinimams, papildymams.

Trečias klausimas apie gyvenimo tikslus
Imkite trečią popieriaus lapą ir užrašykite jo viršuje klausimą: “Jei dabar sužinočiau, kad lygiai po 6 mėnesių mane nutrenks žaibas ir aš mirsiu, kaip nugyvenčiau šiuos likusius 6 mėnesius?”

Prieš pradėdami rašyti, žinokite, kad visi su jūsų laidotuvėmis susiję klausimai ir formalumai jau išspręsti, apie tai jums nebereikia galvoti. Sutelkite dėmesį tik į tai, kaip jūs gyvensite tuos likusius 6 mėnesius.

Šiai užduočiai taip pat skiriamos 2 min. atsakymų rašymui ir 2 min. pasitikrinimui, papildymui, permąstymui.

Baigę užduotis skirkite šiek tiek laiko (apie 2 min.) darsyk peržvelgti visus tris atsakymų lapus, palyginkite, paanalizuokite teiginius ar yra kažkokios tarp jų sąsajos, kaip jie keičiasi ir t.t. Jei manote, kad tam reikia laiko daugiau, skirkite jo daugiau, tiek, kiek tik prireiks.

Pažvelgę į lapus gal būt pastebėsite, kad antro lapo atsakymai yra savotiška tąsa pirmojo, o trečiojo lapo atsakymai yra tarsi pirmų dviejų tąsa. Bet nebūtinai viskas yra taip, pas daugelį žmonių tikslai gana staigiai keičiasi, kai tik jie susivokia, kad jų gyvenimo laikas ribotas.

Trečias klausimas padeda jums įsisąmoninti tai, ko jūs galėtumėte imtis, jei blaiviu protu pažvelgtumėte į savo gyvenimą. Šio klausimo paskirtis – išryškinti jūsų tikruosius tikslus.

Jei esate patenkinti tuo, kaip gyvenate, tai trečiojo klausimo atsakymai tik patvirtins jūsų gyvenimo būdą: jūs gyvensite toliau nieko nekeisdami. Jei trečiojo lapo atsakymų sąrašas gerokai skiriasi nuo to, kaip jūs gyvenate dabar, tai pats laikas susimąstyti apie permainas.

Daugiau galima rasti čia 

Testas "Koks vaidmuo jums skirtas?"

Įsivaizduokite, kad gyvenimas – grožinės literatūros kūrinys. Kokį vaidmenį jame atliktumėte? Pagrindinio veikėjo? O gal vieno iš daugelio kitų personažų? Rašytojo? O gal skaitytojo? 

1. Ką jaučiate girdėdamas sakant „didis žmogus“?
A. Pasigėrėjimą.
B. Pavydą.
C. Smalsumą.
D. Norą pranokti.

2. Kaip vaikystėje reaguodavote į vyresniųjų paliepimus ir nurodymus?
A. Jei jie nepatikdavo, nesutikdavau ir stengdavausi įrodyti savo tiesą.
B. Tarsi paklusdavau, bet elgiausi savaip.
C. Kartais paklusdavau, kartais – ne.
D. Paklusdavau, net jei jaučiausi teisus.

3. Kuo pavirto jūsų vaikystės svajonės?
A. Realybe.
B. Tikslu.
C. Prisiminimais.
D. Neturėjau tokių.

4. Kuo dažniausiai vadovaujatės, kai turite pasirinkti?
A. Noru.
B. Kitų nuomone.
C. Nuojauta.
D. Sąžine.

5. Įvyko tai, apie ką svajojote, tačiau ne visai taip, kaip jūs įsivaizdavote. Kaip reaguosite?
A. Pasižadėsiu kitąsyk į svajonių įgyvendinimą žiūrėti atsakingiau.
B. Nesisielosiu, nes tai geriau negu nieko.
C. Į praeitį nesidairysiu ir kursiu naujus planus.
D. Ištarsiu sau: „Kaip visada…“

6. Kuris apibūdinimas, jūsų manymu, labiausiai tinka žodžiui „likimas“?
A. Didingas.
B. Tragiškas.
C. Nenuspėjamas.
D. Numatytas iš aukščiau.

7. Kaip elgiatės ištikus sunkumams?
A. Susikaupiu ir darau viską, kas būtina.
B. Stengiuosi įsiklausyti į savo jausmus, intuiciją ir ieškoti sprendimo.
C. Jaučiuosi lyg užsibrėžęs naują tikslą.
D. Sutrinku ir pamirštu visus ankstesnius planus.

8. Kuria iš šių minčių dažniausiai vadovaujatės?
A. Prieš vėją nepapūsi.
B. Lašas po lašo ir akmenį pratašo.
C. Nieko nėra neįmanomo, tik yra per mažai noro tikslui pasiekti.
D. Skubėk lėtai.

9. Kas jums yra laimingas gyvenimas?
A. Jausmas, kad padarei viską, dėl ko buvai sukurtas.
B. Sėkminga karjera, laiminga šeima ar pasisekimas kitose man svarbiose srityse.
C. Sugebėjimas kada panorėjus laisvai keisti gyvenimo kryptį.
D. Gyvenimas nepatyrus traumuojančių nesėkmių.

Testo "Koks vaidmuo jums skirtas?" atsakymai

Daugiausia A atsakymų

Jūs – pagrindinis veikėjas. Mėgstate būti dėmesio centre, džiaugiatės, kai jumis pasitikima ir jums patikimi svarbūs reikalai bei užduotys. Dedate daug pastangų, kad įrodytumėte, jog pasitikėta ne veltui.

Imtis iniciatyvos ir rizikuoti tuo, ką turite, – ne jums. Prieš priimdami sprendimus ilgai svarstote, nesate linkę į avantiūras, nors kartkartėmis šiek tiek ryžto jums nepakenktų. Priešingai, galbūt atvertų naujų kelių.

 

Daugiausia B atsakymų

Jūs – vienas iš daugybės personažų. Žinoma, norėtumėte tapti pagrindinis, bet atsakomybė ir išbandymai jus labai gąsdina. Kai kada jums labai pasiseka ir būnate įvertinti, bet tuomet išsigąstate dėmesio ir sprunkate nuo jo.

Su didžiuliu užsidegimu imatės naujos veiklos, tačiau vos tik ją pradėję pradedate abejoti, ar elgiatės teisingai, ir ieškote aplinkinių patarimo. Nuomonių gausa jus galutinai sužlugdo ir atima bet kokį norą veikti.

Kada tai prasidėjo? Kas jus iš tikrųjų stabdo? Ko bijote labiausiai? Užrašykite savo norus ir savo baimes, išvardykite dalykus, kuriuos pradėjote, bet nepabaigėte, ir pamatysite, kur link galėtumėte judėti.

Daugiausia C atsakymų

Jūs – rašytojas. Esate nepailstantis ieškotojas, atkaklus, organizuotas, toli žvelgiantis, įvairios patirties sukaupęs žmogus. Tylėti – ne jums. Į pasaulį žvelgiate jautriai ir stengiatės kiek galėdami tai pakeisti.

Retkarčiais jaučiate nuovargį, nes išgyvenate ne tik dėl savo, bet ir dėl kitų skaudulių. Ir netgi pykstate ant tų, kurie negali sutvarkyti savo reikalų.

Bet ar jūs pats kartais netampate vienu jų? Pagalvokite, kiek yra dalykų, kurie iš tikrųjų priklauso tik nuo jūsų? Nesibaiminkite kartais nusiimti visažinio ir visagalio kaukės.

Daugiausia D atsakymų

Jūs – skaitytojas. Baimė yra nuolatinė jūsų palydovė: baimė pradėti, baimė klysti, baimė, kad nepasiseks ir bus per sunku ką nors pradėti iš naujo. Taip, saugiausia būti stebėtoju, bet tikrai ne įdomiausia. Pagalvokite apie tai.

Testas "Koks jūsų charakteris?"

Įsivaizduokite, kad patekote į dailės darbų pamoką. Prieš jus stovi jūsų pačių gamybos ir dizaino puodelis. Puodelis padengtas žydra glazūra, liko tik parinkti ornamentą.

Kokiu ornamentu papuošite puodelį?

1. Linijom (Juostelėm).
2. Taškeliais (žirneliais).
3. Langeliais.
4. Bangelėm.

Testo "Koks jūsų charakteris?" interpretacija

Žydra spalva siejama su protine veikla, ne tik su mąstymu, bet ir su vaizduote, intuicija. Pasirinktas raštas atspindi jūsų proto sanklodą, kalba apie stipriąsias jo puses, kuriomis riamiatės kūryboje ar spręsdami įvairiausias problemas.

 

 

1. Linijos.

Jūs būdas pasižymi tiesumu ir aiškumu, jus apibūdina kaip žmogų mokantį tvarkyti reikalus. Mokate greitai priimti sprendimus ir iškart nuo nuo kalbų pereinat prie darbų. Aplinkiniai mato jumyse ne tik lyderį, bet ir patikimą ramstį sunkiose situacijose.

2. Taškeliai.
Jūs apdovanoti lanksčia, artistiška proto sankloda, aplinkiniams kartais galite atrodyti ekscentriški, keistuoliai, kita vertus unikalaus realybės matymo ir talento dėka jūs įdedat išties svarų indėlį į tai, kad mūsų pasaulis taptų turtingesnis.

3. Langeliai.
Jūs puikiausiai tvarkotės su kasdienio gyvenimo rūpesčiais, mažai kas taip puikiai sugeba. Turbūt todėl, esant reikalui, jūs visada surasite laiko, priemonių ir atjautos, kad padėtumėte kitiems.

4. Bangelės.
Jūsų talentas yra kurti aplink save šiltą ir kupiną meilės atmosferą. Tai išeina tarsi savaime, ne todėl, kad sąmoningai siektumėte kažkieno dėkingumo, palankumo ar meilės. Tiesiog žmonėms patinka jumis rūpintis, padėti. Aplink jus tvyrantis geranoriškumas palankiai veikia aplinkinių gyvenimus. Paklauskite tų, kas jus pažįsta ir myli – jie pasakys, kad jūsų dėka pasaulis atrodo gražesnis ir geresnis.

(Pagal japonų mokslininkų Tadahiko Nagao ir Isamu Sayto metodiką)

Laimės receptas

Psichologai teigia, jog laimę galima išmatuoti.Šį trumpą testą sukūrė psichologas profesorius Edas Dieneris.

Tam, kad sužinotumėte, kiek laimingas esate, įvertinkite žemiau esančius teiginius nuo 1 iki 7.

Į klausimus atsakykite atvirai ir nuoširdžiai; prisiminkite, kad jūsų atsakymų be jūsų paties (pačios) niekas kitas nepamatys.

 1. 1. Visiškai nesutinku;
 2. 2. Nesutinku;
 3. 3. Šiek tiek nesutinku;
 4. 4. Nei sutinku, nei nesutinku;
 5. 5. Šiek tiek sutinku;
 6. 6. Sutinku;
 7. 7. Visiškai sutinku.


Kiekvieną teiginį įvertinkite nuo 1 iki 7 taškų:

 1. 1. Daugeliu atveju mano gyvenimas yra idealus.
 2. 2. Mano gyvenimo sąlygos yra puikios.
 3. 3. Esu patenkintas savo gyvenimu.
 4. 4. Svarbiausius dalykus, kurių noriu iš gyvenimo, jau turiu.
 5. 5. Jei galėčiau gyventi savo gyvenimą iš naujo, nekeisčiau beveik nieko.

 

Testo rezultatai

Susumuokite surinktus taškus:

31-35 Esate visiškai patenkintas savo gyvenimu.

26-30 Labai patenkintas.

21-25 Visai patenkintas.

20       Nei patenkintas, nei nepatenkintas.

15-19 Šiek tiek nepatenkintas.

10-14 Nepatenkintas.

5-9      Visiškai nepatenkintas.

Trys pagrindiniai laimės komponentai

 • Vienas svarbiausių laimės komponentų yra socialiniai santykiai. Žmonės, kurie turi šeimą ir artimų draugų, yra laimingesni nei tie, kurie jų neturi. Žinoma, artimojo praradimas yra skaudi patirtis, po kurios atsigauti prireikia nemažai laiko.
 • Kitas aspektas, kuris veikia pasitenkinimą gyvenimu, daugeliui žmonių yra darbas, mokykla ar svarbios vietos gyvenime užėmimas (pvz., buvimas namų šeimininke (-u) ar seneliu (senele). Kai žmogui jo darbas teikia džiaugsmą (nesvarbu, ar už tai žmogus gauna pinigų ar ne), tai prisideda prie pasitenkinimo gyvenimu. Kai darbe nesiseka, pasitenkinimas gyvenimu sumažėja.
 • Trečiasis aspektas yra asmeninis – kai esame patenkinti savimi, religiniu ar dvasiniu gyvenimu, mokymusi ir augimu, laisvalaikiu, esame patenkinti ir savo gyvenimu.

Laimės eksperto dr. Roberto Holdeno patarimai

 • Tam, kad būtume laimingi, turime įveikti „priklausomybę nuo tikslo“: „Mums nuolat svarbiausia yra „rytoj“, „daugiau“, „toliau“, „ten, ne čia“. Tikimės, kad kai tai pasieksime, tapsime laimingi. Netiesa! Vos pasiekiame vieną tikslą, siekiame kito.“
 • Išmokime „paleisti“ savo praeitį, nesitikėkime tobulos ateities.
 • Daugiau info rasite čia:

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23