Bendra informacija apie projektą


iTEC- ateities klasės kūrimas

 

  2013m. vasario- balandžio mėn. 1d klasės mokiniai dalyvavo tarptautiniame iTEC projekto 4 cikle.

 

Projekto tema: Pasakojimas "Vilniaus senamiesčio gatvelėmis".

 

Projekto tikslas: sukurti pasakojimą.

 

Projekto veiklos:

1. Temos pasirinkimas.

2. Grupės bendradarbiavimo aplinkos susikūrimas.

3. Ekskursija po Vilniaus senamiestį. Pažinti Vilniaus senamiesčio svarbiausius architektūrinius paminklus. Juos nufotografuoti.

4. Gebėti naudotis senamiesčio planu, pieštuku pažymint aplankytas vietas.

5. TeamUp įrankio pagalba susiskirstyti į komandas, pasiskirstyti pareigomis, darbais pagal sudėtingumą.

6. Atlikti testą "Aš- mažasis senamiesčio keliauninkas".

7. Kompiuterine piešimo programa (Paint) arba paprastomis grafinės raiškos priemonėmis( spalvotais pieštukais, dažais) nupiešti piešinį "Gedimino pilies bokštas".

8. Naudojant http://popplet.com/ įrankį, sukurti interaktyvų pasakojimą apie įsivaizduojamą kelionę po Vilniaus senamiestį, kurios tikslas – pakeliauti ir susipažinti su architektūriniais paminklais.

9. Dienoraščio sukūrimas ir rašymas.

10. Prezi atsakaitinio filmuko sukūrimas.

 

Priemonės:

  • minčių žemėlapis- Popplet
  • mokymosi aplinka
  • grupių suskirstymo ir refleksijos įrankis -TeamUp
  • dienoraščių rašymo įrankis- jimdo
  • fotoaparatai.
  • filmuko kūrimo įrankis - Slidetalk.net
  • filmuko publikavimo erdvėje įrankis- You tube.
  • piešinių kūrimo įrankis- Paint
  • projekto veiklos  pristatymo įrankis- Prezi.
  •  

Projekto galutinis rezultatas:

1. Mokėjimas tinkamai grupėje bendradarbiauti virtualioje aplinkoje jimdo.com

2. Sukurti dienoraščiai.

3. Sukurtos istorijos apie senamiesčio architektūrinius statinius.

4. Mokėjimas analizuoti darbo eigą.

 

iTEC projekto pristatymas panaudojant Prezi (anglų kalba)

Projekto ataskaita Lemill aplinkoje

Detalią iTEC projekto "Aš - mažasis senamiesčio keliauninkas" ataskaitą Lemill aplinkoje rasite čia ir čia

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23