Informacija dėl iTEC projekto (iki 04-17)

Informacija vaikučiams, dalyvaujantiems iTEC projekto 4 cikle.

 

Tikslas. Naudodamiesi Paint programa ir ekskursijos fotografijomis arba internete rastais paveikslėliais, nupieškite vieną iš pasiūlytų senamiesčio objektų:

 

- Arkikatedrą

- Varpinės bokštą

- Vilniaus senamiesčio gatvelę

- Gedimino pilies bokštą

- Prezidentūrą

- karaliaus Mindaugo skulptūrą

- Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino skulptūrą

 

SVARBU:

- Piešinys turi būti kaip galima tikslesnė fotografijos/internete rasto paveikslėlio kopija

- piešinio dešiniajame kampe užrašykite savo vardą ir klasę

- piešinio viršuje, centre užrašykite piešinio pavadinimą

- piešinį + fotografiją/paveikslėlį atsiųskite klasės auklėtojai ne vėliau iki balandžio 17 dienos.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23