Lietuvos himnas

          Lietuva, Tėvyne mūsų

          Tu didvyrių žeme,

          Iš praeities Tavo sūnūs

         Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.
Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.
Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

Dainos žodžiai "Katinėlis rainakėlis"

Katinėlį aš turiu,

Kis,kis,kis,-dažnai šaukiu.
Jis atbėga-mes draugaujam,
Žaidžiame ir išdykaujam.
 
Kas rytelį jo mama,
Rainakėlį keldama,
Moko nusipraust veiduką
Ir susišukuot kailiuką.
 
Geras katinėlis klauso,
Prausia nosį,trina ausį,
Ir kailiuką kaip mamytė
Sušukuoja letenyte.
 
O darbelio jis nebijo-
Pelytes visas išvijo.
Jam už tai skanaus pienelio
Įpilu aš kas rytelį.

Dainos žodžiai "Čia gimtinė"

Čia gimtinė-mano kraštas,
Čia-margų drobelių raštas,
Čia-Tėvynė mylima,
Mano žemė Lietuva.
  
Gynė bočiai ją nuo priešų
Kad žemelė mūs žydėtų
Kad mes augtume laisvi
Ir laimingi, ir linksmi.
Čia kalba gražiausia skamba,
Plazda vėliava už lango-
Mūs trispalvė išdidi
Spalvos trys manoj širdy.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23