Классная картинка цветы Белые цветы в фиолетовом сиянии

Didžiausią reikšmę gyvenime turi tai, ką padarote dėl kitų.
Zigas Ziglaras

 

Kiek žmoguje gerumo, tiek jame ir gyvenimo.
R. V. Emersonas

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23