Dėl mūsų klasės "Žaliosios palangės"

Nuoširdžiai dėkoju vaikučiams ir jų Tėveliams sukūrusiems nuostabią "Bitučių karalystės pasaką" su retais ir originaliais augalais (bananų palme, kukurūzais, lauramedžiu, Afrikos žibute, levanda, ...) bei gigantiškomis sirpstančiomis braškėmis ir žydinčiomis kambarinėmis gėlėmis.

Ačiū už aktyvų dalyvavimą!

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23