DIDŽIUOJAMĖS MŪSŲ PIRMŪNAIS 

(visi mokomieji dalykai įvertinti aukštesniuoju lygiu)

2014/2015 m.m. I pusmetis

MARIJA

LUKAS

AGNĖ

UGNĖ

2014/2015 m.m. II pusmetis

MARIJA

LUKAS 

AGNĖ

ROKAS


Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23