Informacija dėl laikino tvarkaraščio pakeitimo

Administracijos prašymu informuoju, kad Atvirų durų dieną bus sutrumpintos pamokos. 


Vyks šios pamokos:

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k. (rašysime mokomąjį diktantą)

3. Matematika (pasiruošimas testui)

4. Pasaulio pažinimas (pateikčių apie Pietų Ameriką pristatymas)


SVARBU:

  • Nebus kūno kultūros pamokos.
  • Pamokų pabaiga- 16.30 val.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23