Budėtojų pareigos:

 

1. IŠVALAU LENTĄ.


2. TVARKINGAI SUDEDU KREIDĄ.


3. ŠVARIAI IŠPLAUNU KEMPINĘ.


4. MOKYTOJOS PRAŠOMA(-AS) IŠDALINU SĄSIUVINIUS, VADOVĖLIUS, PRATYBAS, DALOMĄJĄ MEDŽIAGĄ. 


5. ĮSPĖJU KLASĖS AUKLĖTOJĄ APIE PERTRAUKOS METU NEDRAUSMINGAI BESIELGIANČIUS MOKINIUS. 

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23