Trečios klasės skaitiniai

Mieli trečiokai, kasdieninis knygos skaitymas- tai tiesiausias kelias į jūsų žodyno turtinimą bei vaizduotės ir kūrybiškumo lavinimą.

  • Iš rekomenduojamo knygų sąrašo 3 klasei išsirink pagal savo pomėgius knygą ir ją perskaityk.
  • Užklasinio skaitymo sąsiuvinyje įklijuok savaitinį knygos aprašymo lapą.
  • Aprašyk perskaitytą/skaitomą knygą pagal duotą planą:


1) sudomink knygos reklama, t.y. 5-7 sakiniais aprašyk tau patikusį įvykį/nuotykį,

2) įvardink pagrindinius veikėjus,

3) suformuluok pagrindinę kūrinio mintį.

4) rašyk įskaitomai, glaustais sakiniais.

Svarbu!

  • Atsiskaitymas už grožinės literatūros savaitinį skaitymą vyks kiekvieną ketvirtadienį lietuvių k. pamokoje.
Savaitinis+knygos+aprašymo+lapas.doc
Microsoft Word документ 301.0 KB
II pusmečio savaitinis knygos aprašymo l
Microsoft Word документ 173.5 KB

Rekomenduojamų 3 klasei knygų sąrašas

Proza: lietuvių:

Lietuvių pasakos. „Gulbė karaliaus pati“

Lietuvių pasakos apie našlaitę. „Kas miške, kas šile?“

„Lietuviškos pasakos“

„Močiutės pasakos“      

Lietuvių sakmės. „Kadaise ir akmenys augo“

Lietuvių sakmės. „Laumių pasakos“

Lietuvių sakmės. „Kaip atsirado žemė“

„Pasakos apie paukščius“

G. Beresnevičius. „Kaukučiai ir varinis Šernas“

K. Boruta. „Jurgio Paketurio klajonės“

R. Černiauskas. „Slieko pasakos“

J. Degutytė. „Nepalik manęs“

A. Giedrius. „Sutemų šnekos“

L. Gutauskas. „Paskutinė Čepkelių ragana“

J. Ivanauskaitė. „Stebuklinga spanguolė“

O. Jautakė. „Gimtadienis su Žvirbliu“

K. Kasparavičius. „Kvailos istorijos“

K. Kasparavičius. ,,Mažoji žiema“

K.Kasparavičius. ,,Baltasis dramblys“

K. Kasparavičius. ,,Kiškis Morkus Didysis“

V.V. Landsbergis. „Obuolių pasakos“

V. V. Landsbergis. ,,Briedis Augenijus”

V.V. Landsbergis. ,,Rudnosiuko istorijos”

P. Mašiotas. „Ir aš mažas buvau“

G. Morkūnas. „Blusyno pasakojimai“

A. Ramonas. „Vilniaus legendos. Pasakos“

V. Tamulaitis „Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai“

V. Račickas. „Šlepetė“ ir kitos šios serijos knygos

V. Račickas. „Sunku būti mokiniu“

U. Uliūnė, S. Ach. „Miegančios boružės“

A. Vaičiulaitis. „Pasakos“

S. Zobarskas. „Ganyklų vaikai“

V. Žilinskaitė. „Radinių namelis“

V. Žilinskaitė. „Kelionė į Tandadriką“


Užsienio rašytojų proza:

H. K. Andersenas. „Pasakos“

Broliai Grimai. „Vaikų ir namų pasakos“

R. Dafl. ,,Matilda”

M. Gripė. „Hugas ir Jozefina“

T. Janson. „Troliai Mumiai: Burtininko skrybėlė. Muminuko tėčio memuarai“

N. Juster. ,,Stebuklingoji būdelė“

K. Kolodis. „Pinokio nuotykiai“

I. Koršunova. „Nauji vavušelių nuotykiai“

A. Lindgren. „Mūsų visų Madikė“

A. Lindgren. „Lota iš Pramuštgalvių gatvės“

A. Lindgren. ,,Broliai Liūtaširdžiai“

L. M. Montgomery. ,,Anė iš Žaliastogių“

E. Naitas. „Lesė grįžta“

A. Naneti. „Mano senelis buvo vyšnia“

N. Nosovas. „Nežiniuko ir jo draugų nuotykiai“

O. Proisleris. „Raganiukė“

E. Raudas. „Pabaldukai“

Dž. Rodaris. „Čipolino nuotykiai“

M. Tvenas ,,Tomo Sojerio nuotykiai”

L. Velskopf-Henrich. „Sugrįžimas pas dakotus“

A. K. Vestli. „Senelės pasivaikščiojimas“

Vengrų pasakos. „Karalius Žaliabarzdis"


Laikrodukas tiksi...

 

Įsijunk Laikroduką" ir pasitikrink, kiek laiko skaitei knygelę.

Kasdien rask laiko padraugauti su knygele ( ne mažiau 30-60 minučių pagal savo skaitymo lygį).

 

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23