Naudojimosi spintelėmis taisyklės

Tėveliai,

 

Prašom susipažinti su mokyklinių spintelių naudojimosi taisyklėmis.

 

Spintelės nuomos kaina 2014/2015 m.m.  - 90 Litų.

 

NAUDOJIMOSI SPINTELĖMIS TAISYKLIŲ APRAŠAS

Bendros nuostatos

 

1.                                          Šios „Naudojimosi spintelėmis taisyklės“ nustato vartotojo teises, pareigas bei atsakomybę.

2.                                          Spintelėmis gali naudotis 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai.

3.                                          Galimybė naudotis spintelėmis suteikiama tik mokymosi laikotarpiu (rugsėjo – birželio mėn.).

4.                                          Mokiniai, norintys naudotis spintele, turi pateikti prašymą, suderintą su tėvais, direktoriaus pavaduotojui ūkiui.

5.                                          Spintelėmis galima naudotis sumokėjus nustatytą mokestį. Mokestis nustatomas kiekvienų mokslo metų pradžioje Mokyklos tarybos posėdyje.

6.                                          Spintelės turi būti naudojamos pagal paskirtį: laikyti mokymo priemones, sportinę aprangą bei avalynę.

7.                                          Mokslo metų pabaigoje grąžinti spintelės raktą atsakingam asmeniui.

 

Draudžiama

 

1.                                          Laikyti sprogstamas medžiagas, maisto produktus.

2.                                          Spardyti, daužyti, laužti užraktą.

3.                                          Keisti užraktą.

4.                                          Bandyti atrakinti ne savo spintelę.

5.                                          Dalytis raktu su draugu.

 

Atsakomybė

 

1.                                          Mokykla įsipareigoja suteikti mokiniui galimybę naudotis spintele.

2.                                          Mokinys atsako už daiktus, paliktus spintelėje, ir raktą. Pamestą raktą turi pakeisti dublikatu..

3.                                          Mokinys, sugadinęs spintelę, atlygina padarytus nuostolius.

 

Prasymas_del_naudojimosi_spintelemis.doc
Microsoft Word документ 37.5 KB

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23