Informacija dėl pamokų

Informuoju, kad ketvirtadienį (gegužės 14d.) vyks šios pamokos:


1. Etika/"Išmaniųjų peliukų" būrelis

2. Lietuvių k. (užklasinis skaitymas- atsinešti skaitomą knygelę ir gebėti ją įdomiai , glaustai pristatyti)

3. Kūno kultūra

4. Matematika


Pamokų pabaiga: 16.35val.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23