Dėl kūno kultūros pamokos

Gruodžio 18d., ketvirtadienį, vyks šios pamokos:


1. Etika/ Išmaniųjų peliukų būrelis (pagal galimybes atsinešti planšetes, išmaniuosius telefonus)

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Matematika

5. Atsiskaitymas už neatliktus darbus ("skolos")


Svarbu!

  • Kūno kultūros pamoka nevyks dėl salės užimtumo (vyksta šventiniai renginiai)
  • Nuo 16.35val. į namus galės eiti tie mokiniai, kurie yra laiku atsiskaitę už lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo pratybas,  diktantų taisymą lentelėje, eilėraštį "Žiogelis", lentelę "Amatai ir verslai" ir kt.
  • Atsiskaitymas už individualias "skolas" vyks iki 17.30val. 

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23