Antrokų suskirstymas į komandas

I matematinių žaidimų kūrėjų komanda:

 

Jokūbas

Mykolas

Mantas

Ignius

II matematinių žaidimų kūrėjų komanda:

 

Lukas

Rokas

Gabrielius

Emilija

III matematinių žaidimų kūrėjų komanda:

 

Justinas

Dominyka

Gediminas

IV Glogster.Edu - informacinių plakatų apie bites kūrimo komanda:

 

Agnė

Marija

Marijus

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23