Dailės/technologijų pamokos priemonės

Pamokoje vaikai turi turėti šias priemones:

  • A4 formato kartoninio balto popieriaus
  • gelinį juodos spalvos tušinuką
  • vidutinio kietumo paprastą pieštuką
  • trintuką


Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23