Lietuvių k. pamoka "Įžymūs žmonės"

Mieli mokinukai,


Lapkričio 25d. lietuvių k. pamokoje, dirbdami grupelėse, gausite paruoštas koduotas užduotis apie įžymius Lietuvos žmones.

Kadangi klasėje yra 4 planšetės (penktoji planšetė sugedusi), tai prašysiu pagal galimybes atsinešti savo asmenines planšetes arba išmaniuosius telefonus. Tuomet darbas vyks sklandžiau ir greičiau.


Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23