Kūrybinis konkursas "Atšvaitas"

Tamsiu paros metu atšvaitas tampa pėsčiojo Angelu sargu.

Mūsų vaikus atšvaitas gali išgelbėti nuo pavojingų gyvybei situacijų,  jeigu visada bus pritvirtintas tinkamoje vietoje.

 

 Kad atšvaitas taptų svarbiu ir reikalingu mūsų trečiokams, pirmiausia jį turi segėti patys tėveliai.

 

Juk geras pavyzdys užkrečiamas!

Pagaminkime atšvaitus

Skelbiamas kūrybinis namų darbas-konkursas "Mano atšvaitas".

 

Konkurso pradžia: lapkričio 3d.

 

Konkurso pabaiga: lapkričio 17d.

Konkurso reikalavimai

  • Atšvaito dydis turi būti ne mažesnis nei 15cm.
  • Atšvaitas turi būti tinkamas naudoti.
  • Gaminamas atšvaitas turi atspindėti šviesą ( šviesą atspindinti medžiaga turi būti saugi). 
  • Atšvaitas turi būti estetiškas ir originalus.
  • Atšvaito detalės, forma, gamybos technika pasirenkama laisvai.

Kūrybinio konkurso eiga

1. Atšvaito gamybos procesą ir pagamintą atšvaitą nufotografuoti ir iki lapkričio 17d. atsiųsti kl. auklėtojai.

 

2. Pagamintus atšvaitus saugiai pristatyti į mokyklą ne vėliau iki lapkričio 17d.

Konkurso vertinimas

Darbai bus vertinami balsavimo būdu pagal kriterijus, pateiktus konkurso reikalavimuose.

 

Balsavimo pradžia: lapkričio 18d.

 

Balsavimo pabaiga:

lapkričio 20d.

 

VISŲ MOKINIŲ DARBAI BUS VERTINAMI TAMO DIENYNE BEI EDMODO APLINKOJE.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23