Pamokų tvarkaraštis

Pirmadienis

 

12.55-13.40 Tikyba

13.50-14.35 Lietuvių k.

14.50-15.35 Matematika

15.50-16.35 Dailė/Technologijos

16.45-17.30 Dailė/Technologijos

 

Pastaba:

 • Tikybą lankantys vaikai renkasi prie 222 kab., 2 aukšte, 12.45val.
 • Etiką lankantys mokiniai į mokyklą ateina nuo 13.40val.

Antradienis

 

12.55-13.40 Lietuvių k.

13.50-14.35 Lietuvių k.

14.50-15.35 Kūno kultūra

15.50-16.35 Matematika

16.45-17.30 Pasaulio pažinimas

 

Pastaba: 

 • Jeigu geras oras, kūno kultūros pamokos vyks lauke. Pagal galimybes atsinešti šodynes arba kamuolius.
 • Lietuvių k. pamokoje turėti diktantų sąs. (2 kl. linijos)

Trečiadienis

 

12.55-13.40 Lietuvių k.

13.50-14.35 Šokis

14.50-15.35 Matematika

15.50-16.35 Anglų k.

16.45-17.30 Muzika

 

Pastaba: 

 • šokio pamokai turėti tinkamą aprangą ir apavą. 
 • muzikos pamokai VISADA turėti natų sąsiuvinį, dūdelę, rašymo priemones, pratybų sąsiuvinį, segtuvą su 5 įmautėmis + 2 klasės atšviestais dainelių tekstais.

Ketvirtadienis

 

12.55-13.40 Etika

13.50-14.35 Lietuvių k.

14.50-15.35 Kūno kultūra

15.50-16.35 Lietuvių k.

16.45-17.30 Matematika

 

Pastaba: 

 • Etiką lankantys vaikai renkasi prie 113 kab., I aukšte 12.45val.
 • Tikybą lankantys vaikai į mokyklą ateina 13.40val. 
 • Lietuvių k. pamokai turėti užklasinio skaitymo dienoraštį su aprašyta skaitoma/perskaityta knyga

Penktadienis

 

10.50-11.35 Muzika

12.00-12.45 Lietuvių k.

12.55-13.40 Matematika

13.50-14.35 Pasaulio paž.

14.50-15.35 Anglų k.

 

Pastaba: į muzikos pamoką vaikai renkasi prie rūbinės, I aukšte.

Sveikatos pažyma

Primenu, kad  nepamirštumėte iki rugsėjo 15 dienos pristatyti med. pažymą apie sūnaus/dukters sveikatos būklę bei fizinio pasirengimo grupę.


Prašom informuoti klasės auklėtoją apie pablogėjusią jūsų sūnaus/dukters sveikatą (suprastėjusią vaiko regą ar pan.), ypač jeigu tokių skundų nebuvo 2 klasėje.

Papildykite mokyklines priemones

 • 5 sąsiuvinius langeliais su vidinėmis ir išorinėmis paraštėmis (ne daugiau nei 12 lapų)
 • 2 sąsiuvinius linijomis, skirtus 2 klasei su vidinėmis ir išorinėmis paraštėmis (ne daugiau nei 12 lapų)
 • 5 sąsiuvinius linijomis, skirtus 3 klasei su vidinėmis ir išorinėmis paraštėmis (ne daugiau nei 12 lapų)
 • 2 piešimo albumus A4 formato (storesniais, kokybiškais lapais)  
 • 1 piešimo albumą A3 formato (storesniais, kokybiškais lapais)  
 • Skriestuvą
 • Medinę liniuotę (20 cm ilgio)
 • Aplankalų sąsiuviniams ir pratyboms, skirtų 3 klasei (2 komplektus)
 • 2 segtuvus su 10 skaidrių įmaučių kiekviename

      Likusių priemonių  sąrašą rasite čia:

 

Labai svarbu!

Visos pratybos 3 klasei nupirktos centralizuotai.

Dėl rugsėjo mėn. maitinimo

Informuoju:

 

Arbata- 0,35 Lt* 17d.=5,95 Lt

 

Arbata ir bandelė- 1,55 Lt* 17d.=26,35 Lt

 

Sriuba- 1,20 Lt*17d. =20,40 Lt

 

Pietūs su sriuba- 5,60 Lt*17d. = 95,20 Lt

 

Pietūs be sriubos- 4,50 Lt *17d. =76,50 Lt

 

Svarbu!

 • Valgykloje vaikai bus maitinami nuo rugsėjo 8 d. (pirmad.)
 • Pinigėlius už maitinimą sumokėti klasės auklėtojai ne vėliau iki rugsėjo mėn. 20 d. (užklijuotame voke, be grąžos, su užrašytu vaiko vardu, nurodant maitinimosi tipą bei sumą) arba pervesti klasės finansininkei Daivai (Agnės mamytei) į sąskaitą.

Pratybų ir testų sąsiuviniai 3 klasei

Lietuvių k. pratybos "Naujasis Šaltinis" 8,90 Lt * 4 dalys= 35,60 Lt

 

Teksto suvokimo testai- 5,99 Lt

 

Lietuvių k. pasitikrinamųjų užduočių sąs. "Lašelis"- 11,50 Lt

 

Matematikos pratybos "Skaičių šalis"- 8,90 Lt * 2 dalys=17,80 Lt

 

Matematikos pasitikrinamųjų užduočių sąs. "Lašelis"-11,50 Lt

 

Matematikos testai "Mokausi ir tikrinuosi"- 8,99 Lt

 

Pasaulio pažinimo pratybos "Raktas"- 12,50 Lt *2 dalys= 25 Lt

 

Dailės ir technologijų pratybos -10,40 Lt

 

Anglų k. dalomoji medžiaga- 10 Lt

 

Muzikos pratybos "Vieversys" - 10,40 Lt


Etikos pratybos- 8,30 Lt

 

Tikybos pratybos- 6 Lt


Tiems, kas lankys etiką, viso: 155,48 Lt

 

Tiems, kas lankys tikybą, viso: 153,18 Lt

 

*** Tiems, kas gavo Kiseliovo matematikos pratybas "Matematika"  8,90 Lt * 2 dalys=17,80 Lt (pripliusuoti prie bendros sumos)

 

SVARBU:

 

Pinigus už pratybas ir testus prašom atsinešti be grąžos voke su užrašytu vaiko vardu ir prierašu "Už pratybas" į klasės tėvų susirinkimą, kuris vyks rugsėjo 9d. 18.00 val.

 

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23