Išvyka į Saugaus eismo mokyklą

Informuoju, kad spalio 16d. kartu su mokyklos socialine pedagoge J. Dveliene išvykstame į Vilniaus Saugaus eismo mokyklą.

Į mokyklą renkamės: 12.45val.

  • Trumpas instruktažas
  • Užsakyti pietūs mokyklos valgykloje

Išvykimas iš mokyklos užsakytu autobusu: 13.30val.

 

Grįžimas į mokyklą: 16.00val.


Po išvykos vyks 2 pamokos: lietuvių k. ir matematika.

 

SVARBU!

  • Kaina mokiniui- 5 Lt. Pinigus atnešti be grąžos užklijuotame voke, su užrašytu vaiko vardu ir prierašu "Saugaus eismo mokykla" (iki spalio 16d.)
  • Užpildyti TAMO apklausą dėl tėvų sutikimo išleisti vaiką į išvyką  (iki spalio 13d.)
  • Kiekvienas mokinys išvykos metu privalo dėvėti šviesą atspindinčią liemenę.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23