Laikini tvarkaraščio pasikeitimai

Ketvirtadienį vyks 4 pamokos:

1. Etika/"Išmaniųjų peliukų" būrelis

2. Lietuvių k. (užklasinio dienoraščio pristatymas)

3. Lietuvių k. 

4. Matematika


Svarbu:

  • pamokų pabaiga: 16.35val.
  • nebus kūno kultūros 


Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23