Laikini pamokų tvarkaraščio pasikeitimai

Penktadienį vyks 4 pamokos:


12.00val.- Lietuvių k.

12.55val.- Matematika

13.50val.- Pasaulio paž.

14.50val.- Anglų k.


Svarbu!

Nebus muzikos pamokos.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23