Informacija dėl nuotraukų

Kovo  2d.(pirmad.)  14.00val. fotografuosimės.

Mokiniai prieš atostogas gavo informacinius lankstinukus.


Svarbu:

  • pinigus be grąžos, užklijuotame voke atnešti ne vėliau iki vasario 27d.
  • ant voko turi būti užrašytas vaiko vardas, tikslus užsakymas ir pinigų suma, pvz.: (didelė nuotrauka- 3,20Eur, puodelis- 9,10Eur, viso: 12,30 Eur)
  • grąžinti lankstinuką su užrašytu vaiko vardu ir pažymėtu užsakymu

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23