ATVIRŲ DURŲ DIENA - INDIVIDUALŪS POKALBIAI

Maloniai kviečiu Tėvelius į individualius pokalbius apie vaiko mokymosi pasiekimus, pasirengimą standartizuotiems testams, elgesio ir lankomumo problemas ir kitus svarbius klausimus.

 

Data: balandžio 28 d. (ketvirtad.)

Vieta: 222 kabinetas

 

SVARBU:

  1. Prašom iš anksto rezervuoti Jums patogų laiką e. paštu: ketvirtoku.reikalai@gmail.com
  2. Užimti (rezervuoti) laikai bus paryškinti raudonai.
  3. Jeigu Atvirų durų dieną nepavyks rezervuoti norimo laiko, prašom informuoti klasės auklėtoją. Paderinsime kitą dieną individualaus pokalbio laiką.

INDIVIDUALIŲ POKALBIŲ GRAFIKAS

15.00-15.15

15.15- 15.30 Evelinos mama

15.30- 15.45 Aido mama

15.45- 16.00 Igniaus mama

16.00- 16.15 Rugilės mama

16.15-16.30 Ugnės mama

16.30-16.45 Paulos mama

16.45-17.00 Justo mama

17.00-17.15 Marijos mama

17.15-17.30 Luko mama

17.30-17.45 Agnės mama

17.45-18.00- Mykolo mama

INDIVIDUALŪS POKALBIAI SU MOKYTOJAIS DALYKININKAIS, KITAIS SPECIALISTAIS

126 kab.- tėveliai galės pakalbėti su logopede K. Urbanavičiene

 

109 kab.- tikybos mokytoja E. Venclovaite

 

238 kab.- anglų k. mokytojomis Ch. Bogdanovič, D. Tamulevičiūte

 

245 kab.- psichologe D. Marcinkonyte

 

161 kab.- soc. pedagoge J. Ribinskaite

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23