FOTOGRAFAVIMAS

(pasikeitė fotografavimo laikas! )

Balandžio 20 d. (trečiad.) 10.40 val. fotografuosimės.

 

Vaikai prieš atostogas į namus atsinešė fotografo paslaugų kainyną. Prašom peržiūrėti ir apgalvoti, kokių nuotraukų jūsų sūnus/dukra norės. Nuotraukų kainyno grąžinti nereikia.

 

 LABAI SVARBU:

  • Pinigus už nuotraukas prašom atnešti be grąžos, užklijuotame voke su užrašytu vaiko vardu+ parašyti tikslų nuotraukos pasirinkimą (-us) + nurodyti kainą už kiekvieną pasirinktą foto paslaugą iki balandžio 20 d.

 

Nuotraukų užsakymo ir atsiskaitymo už jas tvarka tokia pati kaip ir kiekvienais metais.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23