STANDARTIZUOTI TESTAI 4 KLASĖJE

LIETUVIŲ KALBA (RAŠYMAS, KŪRYBINIS DARBAS) - BALANDŽIO 26 D.

 

LIETUVIŲ KALBA (SKAITYMO SUVOKIMO PATIKRA)- BALANDŽIO 28 D.

 

PASAULIO PAŽINIMAS- GEGUŽĖS 2 D.

 

MATEMATIKA- GEGUŽĖS 4 D.

Testo atlikimo trukmė- 45 min.

 

Geriau pasiruošti testui galite naudodamiesi Emos pratybose esančiomis užduotimis ir 2012-2015 m. standartizuotų testų užduotimis. Jas rasite čia.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23