KLASĖS TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Informuoju, kad balandžio 20 d. (trečiad.) 18.00 val. vyks tėvų susirinkimas.

Vieta: 222 kab.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

1. Prašymų pildymas dėl antrosios užsienio kalbos (rusų k., prancūzų k., vokiečių k.) pasirinkimo 5 klasėje

2. Prašymų pildymas dėl dorinio ugdymo (etikos, tikybos) pasirinkimo 5 klasėje

3. Tėvų klausimyno dėl PIRLS duomenų pildymo tikslinimas

4. Mokinių pasirengimas dėl standartizuotų testų (Emos pratybos)

5. Ketvirtokų išleistuvės „Mažasis skambutis" mokykloje

6. Klasės išleistuvės sodyboje

7. Mokslo metų skaitovų apdovanojimas

8. Mokslo metų pabaigos išvyka

9. Kiti klausimai

PRAŠYMAS

1. Tėveliai dėl svarbių priežasčių, negalintys dalyvauti susirinkime, iš anksto informuoja klasės auklėtoją.

2. Savo klausimus, pasiūlymus dėl darbotvarkės siųsti iš anksto į e. paštą : ketvirtoku.reikalai@gmail.com iki balandžio 19d.

3. Dėl klasės išleistuvių sodyboje organizavimą atsakingi tėveliai supažindins, trumpai pristatys programą sodyboje ir kt.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23