TYRINĖJAME, STEBIME, EKSPERIMENTUOJAME,

DAROME IŠVADAS

Balandžio mėn. pasaulio pažinimo pamokose toliau mokysimės stebėti ir tyrinėti, eksperimentuoti ir daryti išvadas.

 

Gamtamoksliniams tyrimams ir eksperimentams pasiruošime iš anksto:

 • Atsinešime visas reikiamas priemones, kurios bus nurodytos mokytojos arba pasaulio paž. vadovėlyje bei pratybose;
 • Tyrimo tikslo formulavimui naudosime šiuos žodžius: ištirti, nustatyti, išnagrinėti, apibūdinti, atskleisti, apibrėžti, parengti, išanalizuoti ir pan.
 • Formuluosime hipotezę- pagrindinę „mįslę". Hipotezė turi būti suformuluota taip, kad ją neabejotinai galėtų patvirtinti arba paneigti tyrimo rezultatai.

   

 • Stebėsime ir fiksuosime pokyčius tyrimo lentelėje;
 • Mokysimės sieti pokyčius į priežastinių ryšių sekas;
 • Prognozuosime galimus rezultatus; 
 • Dirbdami komandose gebėsime suprantamai paaiškinti tyrimo eigą;
 • Formuluosime išvadas, analizuosime iškeltas problemas;
 • Mokysimės taikyti mokslinio darbo metodą.

Tyrimo sėkmė priklauso nuo:

duomenų surinkimo (tiksliai ir teisingai parengtų klausimų, teisingai atrinktų priemonių, tikslios darbo eigos, komandos pastangų ir kt.).

 

 TYRIMO LAPAS

Pagrindinis gamtamokslinio ugdymo tikslas:

 • formuoti bendrąją mokslinę pradinių klasių mokinių kultūrą,
 • ugdyti jų mokslinį raštingumą.

Svarbu:

 • atsispausdinti tyrimo lapą ir jį įklijuoti į pasaulio pažinimo pratybas.
 • savarankiškai namuose ir klasėje atlikti mokinių tyrimai /eksperimentai bus vertinami TAMO dienyne.
Tyrimo metrika.doc
Microsoft Word документ 29.5 KB

 

DAUGIAU APIE

GAMTAMOKSLINIUS TYRIMUS

IR EKSPERIMENTUS

 

3. Mokomes gamtoje ir is gamtos. 1 dalis
Adobe Acrobat документ 15.4 MB

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23