LIETUVIŲ KALBOS PATIKRINAMASIS DIKTANTAS

Gegužės 18 d. (antradienį) rašysime lietuvių kalbos pasitikrinamąjį diktantą.

 

SVARBU:

  • Atsinešti švarų dvigubą lietuvių kalbos lapą
  • Pasikartoti žinomas gramatikos ir skyrybos taisykles
  • Pasimokyti žodžių su mišriais dvigarsiais rašybą
  •  Pakartoti prieveiksmių galūnių rašybą
  • Priebalsių asimiliacija (žodžiai su supanašėjusiais priebalsiais) 
  • Ilgųjų ir trumpųjų balsių rašybą
  • Vienarūšių sakinio dalių skyrybą

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23