DĖL PRADINĖS MOKYKLOS SUTARČIŲ NUTRAUKIMO

GERB. TĖVELIAI,

 

VAIKAI GEGUŽĖS 17 D. ATNEŠĖ PRADINĖS MOKYKLOS SUTARTĮ.

 

PRAŠOM JĄ PASIRAŠYTI PAPRASTU PIEŠTUKU PAŽYMĖTOJE VIETOJE IR GRĄŽINTI GEGUŽĖS 20 D. (PENKTADIENĮ).

 

SUTARTIS TURI BŪTI NUTRAUKTA, NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR MOKINYS LIEKA MOKYTIS TOJE PAČIOJE MOKYKLOJE AR PEREINA Į KITĄ MOKYKLĄ.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23