Eksperimentas su Coca Coca ir kiaušiniu

(2016-03-03)

Eksperimentas su Coca Coca, Fairy ir surūdijusiu gelžgaliu

(2016-03-03)

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23