Tyrimas

„Kaip maistiniai dažai veikia gėlės žiedą?"

(2016-04-07)

1 etapas.

Tyrimo darbo eiga.

Baltos spalvos gėlė (chrizantema, tulpė, snieguolė, narcizas arba krokas) pamerkiama į skystį su maistiniais dažais.

2 etapas.

Stebėjimas, fiksavimas.

Stebėjome, kaip keičiasi gėlės spalva. Fiksavome žiedo spalvos pokyčius tyrimų lentelėje.

3 etapas.

Išvados.

Pastebėjome, kad gėlės žiedas nusidažė maistinių dažų spalva priklausomai nuo dažų koncentracijos. Ryškiau nusidažė gėlės pamerktos į mėlyną ir žalią spalvą, o blankiau- į geltoną, oranžinę ar raudoną spalvas.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23