Tyrimas „Kaip atskirti miltus nuo ryžius?"

IŠVADA:

Persijojus miltus ir ryžius, sietelyje lieka ryžiai, nes jie sunkesni, grūdeliai didesni už sietelio skylutes.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23