Video konkursas „Apšerkšniję mūsų žiemos..."

„Išmaniųjų peliukų" būrelio metu mokiniai Powtoon programa pradėjo kurti konkursinį video darbą Kalėdine tema.

Kviečiu visus ketvirtokus aktyviai dalyvauti konkurse ir siųsti kūrybiškai apipavidalintus video filmukus.

I. KONKURSO TIKSLAI

1.1. Skatinti mokinius kūrybiškai taikyti informacines technologijas.

1.2. Ugdyti mokinių kompiuterinio raštingumo kultūrą.

1.3. Skatinti mokinių kūrybinius gebėjimus, padedančius išreikšti savitas žiemos švenčių interpretacijas.

1.4. Tobulinti konkurso dalyvių vaizdo ir animacijos programų naudojimo įgūdžius. 

 II. KONKURSO DALYVIAI 

2.1. Konkursas skirtas Vilniaus Gabijos gimnazijos 4-5 klasių mokiniams, besidomintiems informacinėmis technologijomis.

III. REIKALAVIMAI DARBAMS

3.1. Konkursui teikiami darbai turi būti atlikti vaizdo ir animacijos rengimo programomis (pasirinktinai Windows Movie Maker, Powtoon, Logo Motion).

3.2. Kompiuteriniame video darbe turi būti savos kūrybos tekstas (pasaka, laiškas, sveikinimas, eilėraštis ar pan.).

3.3. Darbo pradžioje rašyti mokinio vardą, pavardę, klasę, darbo pavadinimą.

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

4.1. Konkursą organizuoja Vilniaus Gabijos gimnazijos  mokytojai:  pradinių klasių mokytoja Rita Adomonienė ir  informacinių technologijų  mokytoja Giedrė Petkūnaitė.

4.2. Konkursas vyks 2015 m. gruodžio 1 d. – gruodžio 16 d.

4.3. Konkurso dalyviai  iki gruodžio 16 d.  turi siųsti darbus ( .gif, .mp3, .mp4 formatu) arba jų nuorodas el. paštu ziemos.konkursas@gmail.com  

Nurodyti autoriaus vardą, pavardę, klasę, darbo pavadinimą.

4.4. Darbai vertinami gruodžio 17- 20 d.

4.5. Konkurso rezultatai skelbiami gruodžio 21 d. http://www.gabijos.lt ; http://www.lutute.com tinklapiuose.

4.6. Konkurso darbai publikuojami gruodžio 20- 21 d. http://www.gabijos.lt ; http://www.lutute.com tinklapiuose.

4.7. Vienas dalyvis konkursui gali pateikti ne daugiau du darbus.

4.8. Visais rūpimais klausimais galite kreiptis el. paštu ziemos.konkursas@gmail.com 

V. KONKURSINIŲ DARBŲ VERTINIMAS

5.1. Darbus vertina ir nugalėtojus išaiškina Vilniaus Gabios gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija.

5.2. Pagrindiniai vertinimo kriterijai:

5.2.1. darbo idėjos ir atlikimo originalumas;

5.2.2. video kūrybiškumas ir atlikimo kokybė tiek meniniu, tiek kompiuterinio išpildymo požiūriu;

5.2.3. teksto kūrybiškumas ir kalbos taisyklingumas;

5.2.4. temos atskleidimas.

5.3.  Darbai bus nevertinami ir netalpinami http://www.gabijos.lt ; http://www.lutute.com tinklapiuose, jeigu bus kopijavimo iš interneto požymių bei neatitiks konkurso sąlygų, darbų siuntimo ir atlikimo reikalavimų.

VI. KONKURSO LAIMĖTOJAI

6.1. Visi darbų autoriai gaus pažymėjimus, patvirtinančius jų dalyvavimą konkurse.

6.2. Bus išrinkti trys laimėtojai.

6.3  Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti  diplomais ir saldžiomis dovanėlėmis.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23