Ugnės Lunytės

Ugne Lunyte 5b.mp4
MP4 видео/аудио файл 5.4 MB

Lauros Rušinskaitės

Laura Rusinskaite 5b.mp4
MP4 видео/аудио файл 1.1 MB

Balio Jurgausko

Darijaus Zadvornij

Dominyko Geigalo

Emilės Suraučiūtės

Evaldo Tokario

Fausto Deveikos

Gabijos Bičkutės

Gabijos Bičkutės

Jono

Vakario Imbraso

Kamilės Pečeliūnaitės

Kipro Surginevičiaus

Kipro Surginevičiaus

Kristupo Janonio

Rusnės Mingelaitės

Viliaus Malyškos

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23