Atnaujintas užklasinio skaitymo aprašymo lapas

2015/2016 m. m., skaitymo aprašymo lapas (skirtas 4 klasei)
užklasinio sakitymo aprašymo lapas 4 kl.
Microsoft Word документ 272.0 KB

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23