Informacija dėl laikino pamokų tvarkaraščio

Lapkričio 2d. (pirmad.) vyks šios pamokos:


1. Etika/Tikyba

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k. (Kūrybinio rašymo dirbtuvės)

4. Matematika

5. Pasaulio paž. (interaktyvi pamoka „Virškinimas", Luko pateiktis)

6. „Išmaniųjų peliukų" būrelis

Lapkričio 3d. (antrad.) vyks šios pamokos:


1. Muzika

2. Šokis

3. Lietuvių k.

4. Dailė/technologijos

5 Matematika (stulpelinės daugybos iš triženklių skaičių patikra raštu)

Lapkričio 4d. (trečiad.) vyks šios pamokos:


1. Lietuvių k. (diktantas)

2. Anglų k.

3. Lietuvių k. 

4. Atšvaito konkurso repeticija (kūno kultūros pamokos nebus)

5. Matematika 

Lapkričio 5d. (ketvirtad.) vyks šios pamokos:

 

1. Muzika

2. Lietuvių k. (užklasinis skaitymas)

3. Matematika

4. Dailė/technologijos (pasiruošimas Atšvaito konkursui- koliažų gamyba, kaklaraiščių ir emblemų tvirtinimas)

5. Lietuvių k. (mąstymo žemėlapiai)

6. „Išmaniųjų peliukų" būrelis

Lapkričio 6d. (penktad.) vyks šios pamokos/renginiai:

 

1. Pasaulio pažinimas (svečiuose Jokūbo mama- „Mano profesija") 

2. Lietuvių k. (standartizuoti testai)

3. Anglų k.

4. Matematika

 

Ilgoji pertrauka (11.35- 12.00 val.)- Tarpklasinės ketvirtų klasių saugaus eismo varžybos „Atšvaitas". Pagal galimybę, į renginį kviečiame Tėvelius ir Senelius, broliukus  ir sesutes.

 

Nuo 12.00 val. iki 12.50 val.- poilsio laikas. Vaikai galės trumpam sugrįžti namo, pasidės kuprines, papietaus, persirengs.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23