Pratybos, testai

Mieli Tėveliai,

 

Rugsėjo 8d. (antradienį) 18.00val. tėvų susirinkimo metu prašom turėti pinigus už centralizuotai nupirktas pratybas.


Svarbu:

1) pinigai be grąžos

2) užklijuotame voke su užrašytu vaiko vardu ir pinigų suma su prierašu (etika) arba (tikyba).

 

Patikslintas pratybų, testų sąrašas, kainos

Gerb. Tėveliai,

Sąrašas, kurį gavote rugsėjo 1-ąją dieną šiek tiek skiriasi nuo čia esančio. Prašom vadovautis naujai patikslintu sąrašu:


Lietuvių k. pratybos – 4 sąsiuviniai po 2,57 Eur.

Kūrybinio rašymo dirbtuvės –  4,34 Eur.

Teksto suvokimo testai- 2,31 Eur.

Lietuvių k. testai (skirti pasirengti standartizuotiems testams)- 4,34 Eur

Lietuvių k. pratimai ir užduotys- 2 sąsiuviniai po 2,99 Eur.


Matematikos pratybos – 3 sąsiuviniai po 2,86 Eur.

Matematikos testai (skirti pasirengti standartizuotiems testams)-4,34 Eur.

Matematikos pasitikrinamieji testai -2,60 Eur.


Raktas  –  2 sąsiuviniai po 3.62 Eur.

Rakto testai-3,44 Eur.

Gamtamokslinio ugdymo testai- 2,60 Eur.


Vieversys (muzikos pratybų sąsiuvinis) –3,01 Eur.

Etkos pratybų sąsiuvinis  – 2,40 Eur.

Tikybos pratybų sąsiuvinis – 2 Eur.


Viso: 61,46 Eur (kas lanko etiką)

          61,06 Eur (kas lanko tikybą)

Anglų kalbos pratybos

Anglų kalbos mokytojų  prašymu, patikslinu, kad už pratybas 7,70 Eur kiekvienam mokiniui.

Pinigus prašom atnešti savo anglų k. mokytojai iki rugsėjo 14d.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23