SVARBU!

Šokio mokytojos prašymu informuoju, kad rytoj choreografijos pamokos nebus.

 

Vyks šios pamokos:

1. Muzika

2. Lietuvių k. (pasiruošimas diktantui)

3. Lietuvių k. (diktantas)

4. Matematika (testo klaidų aptarimas)

 

Pamokos baigsis: 11.35 val.

 

PRAŠYMAS

... ir vis tik LABAI SVARBU mūsų vaikų individuali pažanga, pastangos, pasiekimai.

 

Jeigu atsivertę sūnaus/dukters matematikos testų sąsiuvinį pastebite, kad klaidos sisteminės, dažnai kartojasi, vadinasi jam/jai reikia papildomos pagalbos namuose.

 

Prašau atkreipti dėmesį į būdingiausias klaidas:

 

1) Nežinomo dalinio lygtys (pvz.  x: 25=150)

2) Nežinomo daliklio lygtys (pvz. 531: x=59)

3) Nežinomo dauginamojo lygtys (pvz. x * 10=350)

4) Dauginimas iš dviženklio skaičiaus (pvz.: 327*24=...)

5) Dauginimas iš apvalių dešimčių (pvz.: 312* 30= ...)

6) Matinių skaičių stambinimas ir smulkinimas (pvz.: 1,05 m=... cm)

7) Reiškinių veiksmų eiliškumas ir sprendimas (pvz.  7560:40-3780:30=...)

8) Skaičiaus sumažinimas ir padidinimas kelis kartus (pvz.: 1600: 40= ...).

9) Matinių skaičių dalies radimas (1/3 paros= ... h)

 

Svarbu:

1) klaidas taisyti klaidų taisymo sąsiuvinyje. Dirbti tvarkingai, jeigu reikia, naudotis pieštuku, liniuote, juodraščiu.

2) testų sąsiuvinį ir ištaisytų klaidų sąsiuvinį atnešti patikrinti mokytojai  iki sausio 21 d.

3) visi testų sąsiuviniai yra laikomi klasėje iki kito testo atlikimo.

4) Tėveliai susipažįsta su vaiko pažanga pasirašytinai testų sąsiuvinyje. Namuose aptaria kartu su vaiku.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23