Informacija dėl pamokų tvarkaraščio  laikino pakeitimo

Sausio 20 d. (trečiad.) vyks šios pamokos:

 

1. Lietuvių k. (diktanto klaidų analizė)

2. Anglų k.

3. Lietuvių k. (pasiruošimas skaitymo suvokimo testui)

4. Matematika

 

Svarbu:

Kūno kultūros aprangos neštis nereikia, nes kūno kultūros pamoka nevyks dėl susitikimo su rašytoja.

 

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23