Agnės Matulionytės pateiktis „4 d klasės personažų pristatymas"

2016-01-28

Ketureilius kūrė: 

Ugnė Mažonaitė, Marija Rukaitė, Agnė Matulionytė, Žygimantė Celiešiūtė

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23