Elektroninis Tamo dienynas- kasdieninė mokinio knyga

Elektroninis Tamo dienynas skirtas naudotis ne tik Tėveliams, bet ir mokiniams prisijungus tik su jiems skirtu slaptažodžiu.

SVARBU MOKINIAMS:

  • prie mokinio el. dienyno būtina prisijungti ne rečiau kaip 3-4 kartus per savaitę
  • reguliariai tikrinti namų darbų ir klasės darbo skiltį
  • laiku pasiruošti kūrybiniams ir pasitikrinamiesiems (diktantams, testams) darbams
  • išmokti savarankiškai ir atsakingai naudotis elektroninio dienyno galimybėmis
  • saugoti duomenis- iš mokyklos Tamo administratoriaus gautą prisijungimo slaptažodį
  • neturint galimybės naudotis Tamo dienynu, prašom nedelsiant informuoti klasės auklėtoją nurodant problemos priežastis
  • kiekvienas mokinio prisijungimas yra automatiškai užfiksuojamas.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23