Informacija dėl pamokų

Informuoju, kad spalio 6d. (antrad.) vyks 4 pamokos:


1. Muzika

2. Šokis

3. Lietuvių k.

4. Matematika


Pamokos baigsis: 11.35val.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23