Vilniaus m. 4 kl. mokinių dailyraščio konkursas

Informuoju, kad Vilniaus Gabijos gimnazijos 4a, 4b, 4c, 4d klasių mokiniai dalyvauja dailyraščio konkurse.

 

SVARBU:

  • Visi klasės mokiniai dailyraščio tekstą nurašo į ketvirtai klasei skirtą lietuvių kalbos dvipusį sąsiuvinio lapą.
  • Pirmame lape pagal pavyzdį parašyti mokyklos pavadinimą, mokinio vardą, pavardę, mokytojo vardą, pavardę:


Vilniaus Gabijos gimnazijos

4d klasės  mokinio 

Vardo Pavardaičio

dailiojo rašto darbas

                                

                      mokytoja Rita Adomonienė

 

  • Trečiame puslapyje pirmos eilutės viduryje užrašyti pavadinimą.
  • Dailiojo rašto darbas rašomas į kiekvieną eilutę, nauja pastraipa toliau nuo krašto.
  • Dailyraštis rašomas dailiai pasvirusiomis, taisyklingomis raidėmis. Svarbu raidžių jungimas!
  • Korektoriumi naudotis ir braukyti raidžių negalima.
  • Dailyraštį pristatyti ne vėliau spalio 19d. (pirmadienį). Tie, kurie to padaryti nesuspėjo- dailyraštį atneša spalio 20d. 
  • Darbai bus vertinami Tamo dienyne, o du dailiausi mokinių dailyraščiai dalyvaus 4-ų klasių dailyraščio konkurso atrankoje. 
  • Jeigu darbas praeis atranką, dailiausiai rašančio mokyklos ketvirtoko dailyraštis dalyvaus Vilniaus miesto dailyraščio konkurso atrankoje.

Dailyraščio tekstas

       Medžiai

        Medis yra gyvybės simbolis. Jam reikia žmogaus rankų, saulės spindulių, šilumos. Be medžių skurdu žemėje, liūdna žmogui.

       Pavasarį ima sprogti medžių pumpurai. Medžiai pasipuošia žaluma, kvapiais žiedais pasidabina. Tada darbščios bitelės skraido. Joms rūpi žiedelius apžiūrėti, medų rinkti. Taip ir dūzgia, lakioja nuo žiedelio prie žiedelio per visą vasarėlę.

       Žvarbūs rudens vėjai lapus nudrasko. Vėl liūdna, nes styro medžių šakos. Medžiai pasiruošia žiemai. Tik eglė ir pušis amžinai žaliuoja ir džiugina mūsų širdį.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23