Kviečiame dalyvauti Kengūros-2016 konkursuose

Lietuvių kalbos Kengūra vyks vasario 23 d. (antrad.).

Dalyvauti gali visi norintys 4d klasės mokiniai. 

Kengūros dalyvio mokestis: 2,30 Eur.

 

Svarbu ligoniukams:

  • Sumokėti iki vasario 9 d. (antrad.)
  • Pinigus atnešti užklijuotame voke, su užrašytu vaiko vardu, be grąžos ir prierašu „Už lietuvių k. Kengūrą".

Matematikos konkursas „Kengūra" vyks kovo 17 d.

Dalyvauti gali visi norintys 4d klasės mokiniai. 

Matematikos Kengūros dalyvio mokestis: 2 Eur.

 

Svarbu:

  • Sumokėti iki vasario 9 d. (antrad.)
  • Pinigus atnešti užklijuotame voke, su užrašytu vaiko vardu, be grąžos. ir prierašu „Už matematikos Kengūrą".

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23