1.

Nuo lazdyno šakos Simonas nuraškė 25 riešutus, o Mantas- 15 daugiau. Kiek riešutų vaikai nuraškė iš viso?

2.

Karolis nupiešė 30 vėžliukų, o Salvija- 6 vėžliukais mažiau. Kiek vėžliukų nupiešė Salvija?

3.

Kiek dešimčių ir kiek vienetų yra šiuose skaičiuose:

54 =     deš.     vien.

71=     deš.     vien.

92 =     deš.     vien.

80=     deš.     vien.

4.

Rask šių skaičių kaimynus:

...< ... < 31 < ... < ...

...< ... < 60 < ... < ...

...< ... < 80 < ... < ...

5.

Senelis sugavo 40 karosiukų, o anūkas- 8 karosais mažiau. Koks buvo žvejų laimikis?

6.

Kurie iš šių skaičių dviženkliai? Apibrauk juos:

 

62, 7, 10, 93, 4, 0, 100, 57.

7.

20 - 7 =                      100 - 20 =

48 + 12 =                     40 + 18 =

60 - 5 =                        52 - 21 =

80 - 4 =                        90 - 9 =

8.

Pratęsk skaičių seką:

22, 25, 28, ...., ..., ..., ...

35, 30, 25, ..., ..., ..., ...

100, 98, 96, ..., ..., ...

9.

Įrašyk trūkstamą skaičių:

42 + ... = 50

63 + ... = 68

20 + ...= 29

56 +... = 60

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23