Tarptautinis mokinių piešinių konkursas „Tėvynės labui“

Laukiama 5–19 m. amžiaus vaikų ir jaunuolių darbų, atliktų ant A3 formato popieriaus patvaria dailės technika.

 

Darbai bus vertinami amžiaus grupėse:

I grupė – 5-7 metų; II grupė – 8-11 metų; III grupė – 12 - 15 metų ir IV grupė – 16-19 metų.

 

Darbus siųsti adresu: Indrė Kuizinienė (LŠDPS), Vingrių g. 6A, LT-01141 Vilnius.

 

Paskutinė darbų išsiuntimo diena yra 2017 m. birželio 20 d.

 

Kontaktiniai asmenys:

Indrė Kuizinienė, tel.: +370 659 51607, el.paštas: birutietesvilnius@gmail.com; Adelė Kasputienė, tel.: +370 682 45066, el. paštas: pavaduotoja.vmm@gmail.com.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23